0989665405

ANH VĂN THƯƠNG MẠI VÀ GIAO TIẾP

Anh văn thương mại  tại Queen Mary là một chương trình năng động, thiết kế đặc biệt cho những chuyên gia  và  những nhân viên của tổ chức, tập thể, bao gồm nhân viên cấp cao, nhân viên văn phòng  những người muốn cải thiện khả năng giao tiếp trong thương mại.


Chương trình Anh Văn thương mại đã được thiết kế cho các học sinh từ năm 2 đại học, cao đẳng những sinh viên học về chuyên ngành kinh doanh, các chuyên gia và nhân viên của các tổ chức và chuyên viên, những người muốn cải thiện khả năng giao tiếp trong kinh doanh để đạt được mục tiêu và sự thành công trong cuộc sống. Chương trình này cũng phù hợp cho trong một số lĩnh vực khác muốn cải thiện và hỗ trợ cho công việc hằng ngày có liên quan đến tiếng anh.


Chương trình này mang nguồn cảm hứng cho người học tiếng anh, lựa chọn các chủ đề liên quan, cần thiết cho khả năng giao tiếp và sử dụng tiếng anh chuyên nghiệp.

 

BUSINESS COMMUNICATION ENGLISH

Course Details:

Hours

Basic Concepts & Proven Tactics

12

Interactive Sessions

25

Listening

10

Presentations Programs

10

Report Writing

08

Letter Writing

07

Total

72 Hours

Formal Interviews (Int. Business/Corporate Standards)

05*

 

Timetable

Days

Time

Monday – Wednesday – Friday

7:30 – 8:30, 8:45 – 9:45, 10:00 – 11:00, 13:30 – 14:30,

14:45 – 15:45, 16:00 – 17:00, 17:30 – 18:30, 18:45 – 19:45

Tuesday – Thursday – Saturday

7:30 – 8:30, 8:45 – 9:45, 10:00 – 11:00, 13:30 – 14:30,

14:45 – 15:45, 16:00 – 17:00, 17:30 – 18:30, 18:45 – 19:45

Saturday & Sunday

7:30 – 9:00, 9:30 – 11:00, 13:30 – 15:00, 15:15 – 16:45,

17:00 – 18:30, 18:45 – 20:15

 

Học Phí
Học phí cho khóa mỗi khóa học Young Adult Learners (100% dạy bởi giáo viên nước ngoài)
- Anh văn giao tiếp Level 1: 2,700,000 VNĐ/ khóa/ 12 tuần
- Anh văn giao tiếp Level 2, 3: 2,700,000 VNĐ/ khóa/ 12 tuần
- Anh văn giao tiếp Level 4: 2,700,000 VNĐ/ khóa/ 12 tuần


Kiểm tra đánh giá trình độ
Người học sẽ nhận được chứng nhận kết quả vào cuối các khóa học

12 Tuần

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

[#<Post id: 1, title_vi: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing...", title_en: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing...", content_en: "<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisc...", content_vi: "<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisc...", photo_file_name: "BE8A4709.jpg", photo_content_type: "image/jpeg", photo_file_size: 1940165, photo_updated_at: "2020-07-07 03:06:43", category_id: 2, created_at: "2019-08-24 05:40:31", updated_at: "2020-07-07 03:06:45", slug: "lorem-ipsum-dolor-sit-amet-consectetur-adipiscing-...">, #<Post id: 2, title_vi: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing...", title_en: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing...", content_en: "<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisc...", content_vi: "<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisc...", photo_file_name: "BE8A4737.jpg", photo_content_type: "image/jpeg", photo_file_size: 1754276, photo_updated_at: "2020-07-07 03:07:05", category_id: 2, created_at: "2019-08-24 05:40:31", updated_at: "2020-07-07 03:07:08", slug: "lorem-ipsum-dolor-sit-amet-consectetur-adipiscing-...">, #<Post id: 3, title_vi: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing...", title_en: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing...", content_en: "<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisc...", content_vi: "<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisc...", photo_file_name: "BE8A4860.jpg", photo_content_type: "image/jpeg", photo_file_size: 1587548, photo_updated_at: "2020-07-07 03:08:08", category_id: 2, created_at: "2019-08-24 05:40:31", updated_at: "2020-07-07 03:08:11", slug: "lorem-ipsum-dolor-sit-amet-consectetur-adipiscing-...">, #<Post id: 4, title_vi: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing...", title_en: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing...", content_en: "<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisc...", content_vi: "<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisc...", photo_file_name: "BE8A4742.jpg", photo_content_type: "image/jpeg", photo_file_size: 2912838, photo_updated_at: "2020-07-07 03:08:36", category_id: 2, created_at: "2019-08-24 05:40:31", updated_at: "2020-07-07 03:08:38", slug: "lorem-ipsum-dolor-sit-amet-consectetur-adipiscing-...">]

100%

GIẢNG VIÊN BẢN NGỮ

7,000

HỌC VIÊN ĐƯỢC ĐÀO TẠO

98%

HỌC VIÊN HÀI LÒNG

We don’t aim to be the biggest

JUST THE BEST!

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Queen Mary tự hào có đội ngũ 100% giảng viên bản ngữ trình độ cao, nhiệt tâm và có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS. Tất cả các giảng viên đều có bằng cử nhân, thạc sĩ có nghiệp vụ sư phạm và đạt các chứng chỉ giảng dạy tiếng anh cho người lớn được các tổ chức quốc tế công nhận như CELTA, DELTA, TELF…

Teacher D

Thầy Michael D đã tốt nghiệp với bằng danh dự tại một trong những trường đại học uy tín nhất về Giáo dục tại Mỹ- Đại học Wisconsin-Madison với bằng Cử nhân Khoa học giáo dục.

Teacher B

Thầy Michael D đã tốt nghiệp với bằng danh dự tại một trong những trường đại học uy tín nhất về Giáo dục tại Mỹ- Đại học Wisconsin-Madison với bằng Cử nhân Khoa học giáo dục.

Teacher A

Thầy Michael D đã tốt nghiệp với bằng danh dự tại một trong những trường đại học uy tín nhất về Giáo dục tại Mỹ- Đại học Wisconsin-Madison với bằng Cử nhân Khoa học giáo dục.

Teacher C

Thầy Michael D đã tốt nghiệp với bằng danh dự tại một trong những trường đại học uy tín nhất về Giáo dục tại Mỹ- Đại học Wisconsin-Madison với bằng Cử nhân Khoa học giáo dục.